Wat is een bedrijfsongeval?

‘Een ongeluk zit in een klein hoekje.’ Zeker als de werkdruk hoog is. Een ongeval op uw werk wordt een arbeidsongeval of bedrijfsongeval genoemd en is een ongeval waarbij u letsel heeft opgelopen tijdens het uitvoeren van uw werkzaamheden. U werkt bijvoorbeeld als werknemer in loondienst, ZZP’er, als onderaannemer, uitzendkracht of stagiair.

Letselschade door een bedrijfsongeval

Letsel oplopen tijdens uw werk is natuurlijk erg vervelend. Bij de meeste bedrijfsongevallen is er sprake van letsel. Dit kan zijn in de vorm van fysieke klachten, pijn, verwondingen of mentale klachten. Veel werknemers zoeken de schuld van het arbeidsongeval bij zichzelf. Maar wie is er aansprakelijk voor het bedrijfsongeval? Wie vergoed de opgelopen schade? Hoe is de band met mijn werkgever na een eventuele schadeclaim?

Wij zijn ervaren letselschade experts en weten precies wat er komt kijken bij letselschade na een arbeidsongeval. Er is juridische kennis nodig om de aansprakelijkheid te bepalen. Wij zorgen ervoor dat u de maximale schadevergoeding ontvangt én de beste begeleiding krijgt naar uw herstel. Wij kunnen dit altijd 100% kosteloos doen voor het slachtoffer omdat de aansprakelijke partij uw schadevergoeding en onze factuur moet betalen. Wij zullen ook proberen om de band met uw werkgever zo goed mogelijk te behouden.

Heeft u letselschade opgelopen?

Wij verhalen uw letselschade kosteloos!

vertel direct uw verhaal

Soorten bedrijfsongevallen

Er zijn heel veel verschillende soorten arbeidsongevallen te noemen. De meest voorkomende arbeidsongevallen met letselschade zijn:

Is mijn werkgever aansprakelijk bij een bedrijfsongeval?

U moet bewijzen dat u een ongeval is overkomen tijdens de uitoefening van uw werkzaamheden. Uw werkgever moet vervolgens aantonen dat hij aan zijn zorgplicht heeft voldaan. Uw werkgever is aansprakelijk als hij de zorgplicht heeft geschonden.

Wat is de zorgplicht van de werkgever?

De werkgever moet maatregelen treffen die redelijkerwijs nodig zijn om te voorkomen dat er schade wordt geleden. Veel veiligheidsnormen staan in wet- en regelgeving. Denk daarbij aan de arbeidsomstandighedenwet, arbeidstijdenwet, Arbo catalogi en een RI&E. Daarnaast moet de werkgever waarschuwen, veiligheidsinstructies geven, toezicht houden en zorgen dat de veiligheidsinstructies worden nageleefd. De zorgplicht geldt voor werkzaamheden die worden verricht op de arbeidsplaats. Bijvoorbeeld:

  • op uw werkplaats in een fabriek, loods of productiehal;
  • op een bouwplaats of andere externe locatie;
  • in het buitenland tijdens een dienstreis;
  • bij mensen thuis tijdens een klantbezoek.

Werkgever aansprakelijk stellen

Is u een bedrijfsongeval overkomen? Dan kan uw werkgever aansprakelijk gesteld worden. Maar u wilt waarschijnlijk ook de relatie met uw werkgever goed houden. Veel werkgevers hebben een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering (AVB) afgesloten. Deze verzekering vergoed schade veroorzaakt door bedrijfsongevallen. Wij verhalen uw schade op deze verzekering. Hierdoor hoeft de relatie met uw werkgever geen deuk op te lopen. De bedrijfsaansprakelijkheidsverzekeraar betaalt uw schadevergoeding. Neem vrijblijvend contact met ons op en wij informeren u over de mogelijkheden.