Een ongeval met een machine of gereedschap op werk kan leiden tot ernstig letsel. In de praktijk merken wij dat er regelmatig vinger-, hand- en voetletsel opgelopen wordt door onveilige machines, gereedschap of doordat er onvoldoende veiligheidsinstructies zijn gegeven door de werkgever. U kunt hiervoor uw werkgever aansprakelijk stellen. Uw werkgever heeft waarschijnlijk een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering waarop wij uw schade kunnen verhalen. Door uw schade op deze verzekering te verhalen blijft de goede band die het slachtoffer heeft met de werkgever vaak in tact en kost het de werkgever in de meeste gevallen geen geld.

Letsel door machine of gereedschap

Het is van belang dat u tijdig juridisch hulp inschakelt om uw schade te verhalen op (de verzekeringsmaatschappij van) uw werkgever. Uw werkgever zal namelijk niet uit zichzelf uw schade gaan betalen. U zult hiervoor zelf actie moeten ondernemen. Wij hebben veel ervaring met het claimen van letselschade bij bedrijfsongevallen veroorzaakt door onder andere machines en gereedschap.