De kans is groot dat u na een ongeval letselschade heeft opgelopen. Dit kan een enorme impact hebben op uw leven. Wij kunnen ervoor zorgen dat u de maximale schadevergoeding ontvangt én de beste begeleiding krijgt naar uw herstel. Wij zijn erkende specialisten met jarenlange ervaring in het vak. Onze juridische hulp is altijd 100% kosteloos voor letselschadeslachtoffers. Wij nemen u al het werk uit handen zodat u zich kunt richten op uw herstel. Maar wat is nu eigenlijk letselschade? En waar heeft u als slachtoffer recht op?

Wat is letselschade?

Letselschade is de financiële schade die een slachtoffer heeft als gevolg van het letsel dat is opgelopen door een ongeval. Het letsel kan zowel lichamelijk als geestelijk zijn. Door het letsel ontstaan er klachten en beperkingen. Het letsel, de klachten en beperkingen kunnen van tijdelijke aard zijn maar ook blijvend. Dit hangt af van de vraag of het slachtoffer weer volledig kan genezen. Veel voorkomend letsel door een ongeval:

 • Whiplash
 • Hersenschudding
 • Nekletsel
 • Schouderklachten
 • Littekens
 • Cosmetisch letsel
 • Tandletsel
 • Brandwonden
 • Orthopedisch letsel
 • Snijwonden
 • Schaafwonden
 • Kneuzingen
 • Oogletsel
 • Botbreuken
 • Ontwrichting (ook wel luxatie of dislocatie genoemd)
 • Gewrichtsletsel
 • Peesletsel
 • Spierletsel
 • Huidletsel
 • Wervel letsel
 • Zenuw letsel
 • Aangezichtsletsel
 • Cognitieve klachten
 • Psychisch letsel
 • Orgaan letsel
 • PTSS
 • RSI
 • Beroepsziekten
 • Niet aangeboren hersenletsel
 • Dwarslaesie
 • Coma
 • Amputatie
 • Crush letsel
 • Dystrofie
 • Gehoorschade
 • Affectieschade
 • Shockschade

Welke soorten letselschade bestaan er?

De schadevergoeding bestaat uit materiële en immateriële schade. Materiële schade is alle schade die rechtstreeks in geld waardeerbaar is. U kunt hierbij denken aan beschadigde spullen, medische kosten, reiskosten etc. U treft hier een overzicht van de meest voorkomende materiële schadeposten. Immateriële schade betreft de smartengeldvergoeding. Deze vergoeding is onder andere voor de geleden pijn, het leed en het verdriet. U leest hier hoe de hoogte van het smartengeld wordt bepaald.

Hoe kan ik letselschade oplopen?

‘Een ongeval zit in een klein hoekje.’ In onze praktijk merken wij dat dit klopt. Een ongeval kan snel en op ieder moment gebeuren. Bijvoorbeeld in het verkeer, op werk of tijdens het sporten. Hierna volgt een overzicht van de meest voorkomende ongevallen die letselschade kunnen veroorzaken. Wij kunnen bij ieder soort ongeval de maximale schadevergoeding verhalen én zorgen dat u de beste begeleiding krijgt naar uw herstel.

Onze expertises

Hoe kan ik letselschade claimen?

Het claimen van een letselschadevergoeding kan middels een zogenaamd letselschadetraject. Een van de eerste stappen in dit traject is het aansprakelijk stellen van de tegenpartij. De aansprakelijkheid moet erkend worden om uw schade vergoed te krijgen. U treft hier meer informatie over hoe een letselschadezaak verloopt. Het is aan te raden om u kosteloos te laten bijstaan door een ervaren letselschade expert. Onze letselschade experts zijn gespecialiseerd in het erkend krijgen van de aansprakelijkheid, het in kaart brengen van alle gevolgen van het ongeval, het berekenen van letselschade, het bewijzen van schade en het indienen van schadeclaims. Neem contact op met Empato en wij leggen u graag uit waar u recht op heeft.

Hoe wordt letselschade berekend?

De hoogte van de schadeclaim is afhankelijk van een heleboel factoren. Iedere letselschadezaak is uniek omdat ieder slachtoffer en ongeval anders is. De schade wordt zo concreet mogelijk berekend. Voor bepaalde schadeposten kan er gebruik gemaakt worden van de richtlijnen van de Letselschade Raad. Zowel de verschenen schade als de toekomstige schade wordt berekend en geclaimd. Als er toekomstschade is dan moet dit nauwkeurig worden berekend om financiële problemen voor het slachtoffer in de toekomst te voorkomen. Indien nodig schakelt uw letselschade expert voor de toekomstschade berekening een rekenkundige in. De hoogte van de schadevergoeding wordt onder andere bepaald door de aard en de ernst van het letsel, de ontstane klachten en beperkingen en de gevolgen hiervan voor het dagelijks leven van het slachtoffer. Het is daarom erg belangrijk om duidelijk te krijgen welk letsel is opgelopen tijdens het ongeval en wat de gevolgen hiervan zijn op korte en lange termijn. Vaak wordt hiervoor een medisch adviseur ingeschakeld. Deze adviseur kan alle medische vragen beantwoorden. Een letselschade expert maakt altijd een vergelijking van het leven van het slachtoffer met het ongeval en hoe het leven zonder ongeval zou zijn geweest. Door alle aspecten van het leven van het slachtoffer in kaart te brengen zoals werk, huishouden, hobby’s etc. krijgen wij een goed beeld van wat de gevolgen zijn van het ongeval en welke materiële en immateriële schade er is ontstaan. Als bijvoorbeeld een loodgieter die als ZZP’er werkt zijn been breekt door een aanrijding dan kan hij tijdelijk niet werken, zijn eigen tuin niet onderhouden, het huishouden niet doen etc. Dit heeft schade tot gevolg. Denk hierbij aan misgelopen inkomsten en kosten voor het inhuren van een tuinman en een schoonmaakster. Wij brengen alle gevolgen en schade in kaart en verhalen voor u de maximale schadevergoeding op de tegenpartij.

Hoe hoog is de schadevergoeding bij letsel?

Ieder ongeval en slachtoffer is uniek. Daarom moet iedere zaak individueel beoordeeld worden. Er zijn geen vaste bedragen per type letsel. Het vergelijken van een letselschadevergoeding die bijvoorbeeld een buurman of kennis heeft ontvangen met uw (potentiële) claim is dus niet zinvol. Het is spreekwoordelijk ‘appels met peren’ vergelijken. Ieder mens en letselschadeslachtoffer geeft een eigen invulling aan zijn/haar leven en deze invulling bepaalt welke schadeposten er zijn. Het volgende voorbeeld zal dit verduidelijken.

Als een professioneel voetballer een enkelbreuk oploopt door een aanrijding op de fiets dan zal de professioneel voetballer een hogere schadevergoeding ontvangen dan bijvoorbeeld een boekhouder die hetzelfde letsel en ongeval is overkomen. Er wordt namelijk een vergelijking gemaakt van het leven van het slachtoffer met en zonder ongeval om de gevolgen van het ongeval inzichtelijk te krijgen. Bij de berekening van de schadevergoeding worden alle aspecten meegewogen zoals het werk, inkomen, studie, huishouden, onderhoud aan de tuin en woning, hobby’s, dagelijks vervoer etc. Doordat het leven van een professioneel voetballer en een boekhouder op veel aspecten anders is zal ook de hoogte van de schadevergoeding verschillen. Zo zal de professioneel voetballer geruime tijd niet kunnen voetballen door het enkelletsel en hierdoor inkomen mislopen. De boekhouder daarentegen kan met het enkelletsel nog wel kantoorwerkzaamheden verrichten. Het zal dan ook niemand verbazen dat de schadevergoeding van de professioneel voetballer het hoogst zal zijn.

Wij geven graag een uitleg over de te claimen schadeposten. Deze treft u hier. Onze letselschade experts kunnen door goed naar uw verhaal te luisteren en de juiste vragen te stellen een inschatting maken of uw zaak kans van slagen heeft. Daarnaast kunnen zij een indicatie geven over de hoogte van uw schadevergoeding. Vertel ons uw verhaal en wij informeren u kosteloos.

Kies voor Empato Letselschade!

Bij Empato werken ervaren letselschade experts. Wij zijn jurist en NIVRE Register Expert. Wij kunnen u begeleiden bij het volledige letselschadetraject en u veel werk uit handen nemen. Uw herstel kost u immers al genoeg tijd en energie. Door onze jarenlange ervaring weten wij altijd de maximale schadevergoeding te verhalen voor het slachtoffer. Wij doen dit altijd kosteloos omdat de aansprakelijke partij uw schadevergoeding en onze factuur moet betalen. Dit is wettelijk bepaald in artikel 6:96 BW. U ontvangt dus nooit een factuur van ons. Vertel ons uw verhaal en wij informeren u zo snel mogelijk of u recht heeft op een schadevergoeding.