Als u een ongeval is overkomen en u hierbij letsel heeft opgelopen dan kunt u hierdoor arbeidsongeschikt raken. Door uw letsel kunt u tijdelijk of blijvend niet meer werken. Uw werkgever is dan verplicht om een bedrijfsarts of arbodienst in te schakelen.

De bedrijfsarts beoordeelt of en hoe de arbeidsongeschikte medewerker kan werken. De bedrijfsarts heeft een onpartijdige adviesrol voor zowel de werknemer als werkgever.

Er wordt een probleemanalyse opgesteld en vervolgens een plan van aanpak. De bedrijfsarts zal op basis van uw belastbaarheid bepalen hoeveel uur u kunt werken en welke werkzaamheden.

Niet eens met uw re-integratie?

Als u het niet eens bent met de wijze van uw re-integratie en u hierover een discussie krijgt met uw werkgever, bedrijfsarts en/of Arboarts dan kunt u een deskundigenoordeel aanvragen bij het UWV. Dit kost u €100. Het UWV kan een deskundigenoordeel geven over de volgende situaties:

  • Kunt u volledig uw eigen werk doen?
  • Heeft u genoeg gedaan aan uw re-integratie?
  • Is uw aangepaste eigen werk, of ander werk dat u wilt of moet doen, passend voor u?
  • Heeft uw werkgever genoeg gedaan voor uw re-integratie?
  • Kan uw ziekteverzuim binnen 26 weken verminderen als uw werk wordt aangepast?
  • Kan uw ziekteverzuim binnen 26 weken verminderen als u herplaatst wordt in een andere passende functie, eventueel door scholing?