Het Nationaal Keurmerk Letselschade (NKL) is hét keurmerk van de letselschade praktijk en beoogt om het ‘kaf van het koren te scheiden´. Alleen letselschade organisaties die aan strenge kwaliteit-, gedrags- en opleidingseisen voldoen krijgen dit keurmerk. Zo worden er onder andere strenge eisen gesteld aan:

  • dossiervorming; naleving van termijnen en de wijze van communicatie met de klant;
  • betrouwbaarheid en kwaliteit van de klanttevredenheidsonderzoeken;
  • permanente educatie;
  • naleving van de Gedragscode Behandeling Letselschade;
  • professionaliteit van de in te schakelen medisch adviseur.

Daarnaast vinden er periodiek kwaliteitscontroles plaats door middel van externe audits. Hiermee wordt de kwaliteit van de dienstverlening van het keurmerk kantoor getoetst.
Door te kiezen voor een keurmerk kantoor bent u als letselschadeslachtoffer gegarandeerd van een hoogwaardig en klachtgerichte dienstverlener die u als letselschadeslachtoffer centraal stelt.

Empato Letselschade heeft het Nationaal Keurmerk Letselschade.