Na een ongeval waarbij u letsel heeft opgelopen komt er veel op u af. Wie gaat mijn medische kosten betalen? Mijn inkomen is minder doordat ik niet kan werken. Hoe wordt dit geregeld? Wie gaat het huishouden doen?

Wij verhalen uw letselschade altijd 100% kosteloos voor u. De aansprakelijke partij moet uw schade en onze factuur betalen. U ontvangt nooit een factuur van ons. Tijdens een persoonlijk gesprek wordt u uitgelegd hoe uw letselschadezaak zal gaan verlopen en wat u allemaal kunt verwachten. Hierna volgt een uitgebreide omschrijving van het verloop van een letselschadezaak.

Stap 1: Een telefonisch intakegesprek en aansprakelijk stellen van de tegenpartij

In dit gesprek maken wij met u kennis en vragen wij u wat er is gebeurd. Op basis hiervan zullen wij u direct een eerste inschatting geven over de haalbaarheid van uw letselschadezaak. Als wij denken dat uw zaak een redelijke kans van slagen heeft dan maken wij een afspraak om bij u thuis langs te komen en stellen wij direct de tegenpartij aansprakelijk.

Stap 2: Een persoonlijk gesprek bij u thuis

Met een persoonlijk gesprek bij u thuis brengen wij de gevolgen van het ongeval voor uw leven in kaart. We bespreken uitvoerig uw letsel en de daardoor ontstane klachten en beperkingen. Door dit gesprek bij u thuis te laten plaatsvinden krijgen wij een beter beeld van uw leven en de eventuele praktische problemen waar u door het letsel tegenaan loopt. Wij zoeken samen met u naar oplossingen voor deze problemen. Tijdens dit gesprek beantwoorden wij ook al uw vragen en geven wij u tips. Wij nemen u vervolgens al het werk uit handen zodat u zich kunt richten op uw herstel.

Stap 3: Erkenning van aansprakelijkheid en een voorschot op de schadevergoeding

Tijdens het persoonlijke gesprek bij u thuis hebben wij uw voorlopige schade in kaart gebracht en verwerkt in een schadeoverzicht. Wij verzamelen samen met u alle bewijsmiddelen voor uw schade. Denk hierbij aan bonnetjes en facturen. Wij zorgen ervoor dat de aansprakelijkheid wordt erkend. Wij regelen vervolgens voor u een voorschot op de schadevergoeding. Gedurende het verloop van uw letselschadezaak wordt uw schadeoverzicht steeds bijgewerkt. Als u aanvullende schade heeft dan zorgen wij dat u aanvullende voorschotten ontvangt. U ontvangt deze voorschotten altijd rechtstreeks van de tegenpartij en hoeft deze nooit terug te betalen.

Stap 4: Werken aan uw herstel en periodiek contact

Er volgt nu een periode waarin u werkt aan uw herstel en revalidatie. Gedurende deze tijd hebben wij regelmatig contact waarin wij u kunnen voorzien van advies. Wij maken altijd duidelijke afspraken over het vervolg zodat u weet wat u kan verwachten en wanneer wij weer contact hebben.

Stap 5: Medische informatie en het medisch advies

Wij vragen u bij de persoonlijke kennismaking om een medische volmacht te ondertekenen. Hiermee kunnen wij bij uw medische behandelaren de medische informatie opvragen die noodzakelijk is voor de behandeling van uw dossier. Wij schakelen vervolgens een medisch adviseur in. De medisch adviseur zal aan de hand van uw medische informatie onze medische vragen in uw dossier beantwoorden.

Stap 6: Inschakeling arbeidsdeskundige

Het kan zijn dat u door uw letsel dreigt vast te lopen in uw dagelijks leven. Denk daarbij aan uw persoonlijke verzorging, werk, huishouden, mobiliteit, zelfwerkzaamheid, opvang en verzorging van kinderen en huisdieren. In dat geval schakelen wij een arbeidsdeskundige in die u gaat helpen om dit te voorkomen of op te lossen.

Stap 7: Medische eindsituatie

Uw letselschadezaak wordt in beginsel pas afgewikkeld als er sprake is van een medische eindsituatie. Van een medische eindsituatie is sprake als u weer volledig bent hersteld. Wanneer volledig herstel niet meer mogelijk is dan is er pas sprake van een medische eindsituatie als verbetering of verslechtering van uw klachten en beperkingen niet meer wordt verwacht. Dit is een beoordeling die de medisch adviseur kan maken.

Stap 8: De afwikkeling

In uw definitieve schadeoverzicht wordt al uw verschenen en toekomstige schade vermeld. Soms is het nodig om hiervoor een rekenkundige in te schakelen om complexe schadeposten te berekenen. Met uw akkoord gaat uw letselschade expert in onderhandeling met de tegenpartij. Wij streven naar een afwikkeling waarbij u de maximale schadevergoeding ontvangt tegen de meest gunstige voorwaarden. Neem contact met ons op om u kosteloos te laten bijstaan door één van onze letselschade experts.