U heeft altijd recht op een smartengeldvergoeding als u letsel heeft opgelopen waarvoor iemand anders aansprakelijk is. Ook bij een eenzijdig ongeval kunt u recht hebben op een smartengeldvergoeding mits u een schadeverzekering voor inzittende/opzittende heeft afgesloten en deze verzekering hiervoor dekking biedt.

Smartengeld is een vergoeding voor immateriële schade: het leed, de pijn, het verdriet en de gederfde levensvreugde als gevolg van het letsel. Ieder ongeval en letselschadeslachtoffer is uniek. Het vereist daarom specialistische kennis en ervaring om de hoogte van het smartengeld vast te stellen. Uw letselschade expert weet door richtlijnen en rechterlijke uitspraken toe te passen op uw situatie welk bedrag aan smartengeldvergoeding hij voor u kan claimen. Uw situatie wordt vergeleken met rechterlijke uitspraken waarin er sprake was van een vergelijkbaar geval. In de ANWB Smartengeldgids zijn veel van deze gerechtelijke uitspraken gepubliceerd. De Letselschade Raad heeft richtlijnen gepubliceerd over de hoogte van smartengeldvergoedingen voor letselschadezaken met kortdurende gevolgen en waarbij het slachtoffer volledig is hersteld.

Het smartengeld wordt pas bij de afwikkeling van uw letselschadezaak vastgesteld. De volledige impact van het ongevalsletsel op uw leven is namelijk pas duidelijk als er sprake is van een medische eindsituatie.