De volgende factoren spelen onder andere een rol bij de vaststelling van smartengeldvergoedingen:

 • aard en ernst van het letsel;
 • ernst van de ongevalsgevolgen op uw dagelijks leven;
 • ernst en mate van het doorstane leed, pijn en verdriet;
 • de hoeveelheid medische behandelingen die zijn ondergaan;
 • duur van de opname in een ziekenhuis, verpleeghuis en/of revalidatiecentrum;
 • mate en duur van arbeidsongeschiktheid;
 • duur van het herstel;
 • psychische gevolgen;
 • handicaps;
 • verminkingen;
 • ontsieringen;
 • littekens;
 • lichamelijke beperkingen en klachten en de invloed hiervan op werk, studie, relaties en vrijetijdsbesteding;
 • leeftijd en geslacht.

Smartengeld claimen

Bij het claimen van smartengeld wordt al gauw gedacht aan extreem hoge bedragen zoals die worden toegekend in Amerika. Deze bedragen zijn niet vergelijkbaar met de bedragen die in Nederland worden toegekend omdat wij in Nederland een ander rechtssysteem hebben.

Om u een indicatie te geven over de smartengeldbedragen die in Nederland worden toegekend hebben wij hierna een aantal rechterlijke uitspraken opgenomen waarin smartengeldvergoedingen zijn toegewezen. Het vaststellen van een smartengeldvergoeding is complex. U lees hier meer over hoe de hoogte van het smartengeld wordt bepaald. Laat u bij het claimen van uw smartengeldvergoeding altijd bijstaand door een ervaren letselschade expert.

Smartengeld voorbeelden

Smartengeld na verkeersongeval

€1.859 Man / Hof Den Bosch / rolnr. 02-1127 He.

Hij is op een voetgangersoversteekplaats aangereden door een auto. Gevolg was een sleutelbeenbreuk, een gebroken neus en diverse kneuzingen op het lichaam. Hij heeft 6 dagen in het ziekenhuis gelegen, enkele maanden niet kunnen autorijden en zijn hobby’s niet kunnen uitoefenen. Er waren geen blijvende gevolgen.

€131.112 Man / 22 jaar / timmerman / Rechtbank Utrecht / Rolnr. 03-155

Hij is als passagier betrokken geraakt bij een eenzijdig ongeval. De bestelbus kreeg een klapband en de bestuurder verloor de macht over het stuur. Hierbij heeft hij een hoge dwarslaesie opgelopen, waarbij hij blijvend ernstig in zijn bewegingsmogelijkheden en algemene dagelijkse levensverrichtingen is beperkt. Hij is rolstoel gebonden.

Smartengeld whiplash

€2.679 Man / beveiliger / Rechtbank Rotterdam / rolnr. 05-1157.

Hij is in zijn auto van achteren aangereden terwijl hij voor een rood stoplicht stond te wachten. Als gevolg van deze achterop aanrijding had hij klachten van hoofdpijn, nekpijn en concentratieproblemen. Hij heeft enkele maanden zijn werk als beveiliger niet kunnen uitvoeren.

€7.538 Vrouw / 57 jaar/ secretaresse / Rechtbank Amsterdam / rolnr. 00-794.

De auto waarin zij als passagier zat, is stilstaand voor een voorrangskruising, van achteren aangereden. Hierdoor heeft zij een whiplash opgelopen met klachten als moeheid, rug-en nekpijn, slecht slapen, concentratiestoornissen en wazig zien. Ze is 100% arbeidsongeschikt geworden en kan haar hobby’s (tennissen, zwemmen en tuinieren) niet meer beoefenen.

Smartengeld na arbeidsongeval

€3.048 Man / bouwvakker / Hof Amsterdam / rolnr. 01-900 KG.

Tijdens opruimwerkzaamheden op een dak is hij door een lichtkoepel 5 meter naar beneden gevallen. Ten gevolge hiervan heeft hij zijn heup gebroken en heeft hij 5 dagen in een ziekhuis gelegen met veel pijn. Hij heeft een revalidatietraject van 6 maanden moeten ondergaan.

€11.600 Man / meubelmaker in opleiding / Rechtbank Den Bosch / rolnr. 06-420.

Hij heeft een ongeval gehad met een freesmachine tijdens zijn vakopleiding. Hij is hierdoor een deel van zijn middelvinger en zijn ringvinger kwijt en hij had letsel aan zijn pink. Hij heeft last van fantoompijn en de grip van de getroffen hand is blijvend verzwakt. Hij kampt met de psychische gevolgen van de verminking. Hij zal het beroep van meubelmaker nooit kunnen uitoefenen.

Smartengeld na hondenbeet

€6.297 Meisje / 3 jaar / Rechtbank Rotterdam / rolnr. 04-2296.

Ze is door een hond in haar gezicht gebeten. Hierdoor had ze een wond rondom haar linkeroog, die met 8 hechtingen moest worden gehecht. Zichtbaar litteken rondom haar oog.

€41.787 Vrouw / medewerker debiteurenbeheer / 27-09-2017 / Rechtbank Rotterdam / rolnr. 17-214.

Ze is door een hond in haar bovenarm gebeten, als gevolg waarvan ze zeer ernstig letsel heeft opgelopen, namelijk meerdere wonden in haar bovenarm met net boven haar elle boog een groot wekedelen defect. Tien dagen na het bijtincident is zij geopereerd door een plastisch chirurg die met haar rug-en beenspieren haar bovenarm weer van spieren heeft voorzien. Ze is door het letsel volledig arbeidsongeschikt geraakt en ondervindt beperkingen in haar algemeen dagelijks leven en huishoudelijke taken door een beperkte mobiliteit en krachtverlies van haar rechterarm.