Het uitgangspunt bij de behandeling van uw letselschade is dat u financieel gezien wordt teruggebracht in de situatie zoals die zou zijn zonder ongeval. Voor de vaststelling van de schade  wordt uw leven met en zonder ongeval in kaart gebracht. Beide situaties worden met elkaar vergeleken om de schade vast te kunnen stellen.

Al uw materiële en immateriële schade moet worden vergoed. Wij zorgen ervoor dat al uw schade in kaart wordt gebracht en u de maximale schadevergoeding ontvangt.

Hierna volgt een overzicht van de meest voorkomende schadeposten. Wij zijn gespecialiseerd in het vaststellen, berekenen, bewijzen en claimen van schade. Voor sommige schadeposten kan gebruik gemaakt worden van de richtlijnen van de Letselschaderaad. Laat u kosteloos door ons bijstaan bij het verhalen van uw letselschade. Neem vrijblijvend contact met ons op. 

Meest voorkomende schadeposten bij letselschade