Duizenden Nederlanders krijgen jaarlijks te maken met letsel door een verkeersongeluk. Als u dit is overkomen dan komt er veel op u af. U heeft veel vragen. Hoe lang duurt mijn herstel? Wordt mijn loon volledig doorbetaald tijdens arbeidsongeschiktheid en voor hoe lang? Hoe moet mijn voertuigschade geregeld worden? Welke medische kosten ga ik maken? Wie moet dit allemaal gaan regelen en betalen?

Door het letsel loopt u schade op. Denk bijvoorbeeld aan materiële schade aan uw voertuig, kleding, telefoon en overige spullen. Onder materiële schade valt ook de schade die voortkomt uit het feit dat u door uw letsel (tijdelijk) niet of minder kan werken of studeren. Door uw letsel kunt u mogelijk ook niet meer uw huishoudelijk werk verrichten of uw tuin en woning niet meer onderhouden. Misschien maakt u medische kosten zoals de rekeningen van het eigen risico van de zorgverzekering of de facturen van de fysiotherapeut. Er zijn echter nog veel meer kosten en schadeposten die letselschadeslachtoffers vaak zelf niet direct in de gaten hebben maar die wel voor vergoeding in aanmerking komen. Een uitgebreid overzicht van veel voorkomende schadeposten treft u hier.

Naast alle materiële schade heeft het verkeersongeluk ook altijd een emotionele impact op het slachtoffer. Een vergoeding voor de geleden pijn, het leed en het verdriet is de immateriële schade, ook wel smartengeld genoemd. Als er een tegenpartij aansprakelijk is voor het verkeersongeluk dan heeft u altijd recht op een smartengeldvergoeding.

Soorten verkeersongelukken

Er zijn veel verschillende soorten verkeersongelukken waarbij letsel opgelopen kan worden. Hieronder treft u de meest voorkomende verkeersongelukken. Wilt u hierover meer weten? Klik dan op hetgeen dat op u van toepassing is. Staat uw verkeersongeluk er niet bij? Neem gerust direct contact met ons op.

Schadevergoeding claimen na een verkeersongeluk

Een verkeersongeluk waarbij letsel is opgelopen kan veel schade veroorzaken. Het berekenen, bewijzen en claimen van een schadevergoeding is complex en vereist juridische kennis. Het is verstandig om niet alles zelf te regelen. Het herstellen van uw letsel zal u al genoeg tijd en energie kosten. U hoeft uw schadeafwikkeling niet zelf te regelen omdat u kosteloos een letselschade expert kan inschakelen om uw schade te verhalen. Dit recht heeft u op grond van de wet. De aansprakelijke partij moet namelijk uw schadevergoeding en de factuur van de letselschade expert betalen. Daarom is onze juridische hulp altijd 100% kosteloos voor letselschadeslachtoffers. U ontvangt nooit een factuur van ons. Onze ervaren letselschade experts kunnen uw letselschade:

 • In kaart brengen;
 • berekenen;
 • bewijzen;
 • beargumenteren en claimen.

Uw zaak wordt afgewikkeld op het moment dat u zo goed als mogelijk bent hersteld. Er moet sprake zijn van een medische eindsituatie. Pas op dat moment is te overzien en te berekenen wat uw verschenen en eventuele toekomstschade is. U ontvangt dan de definitieve schadevergoeding. Tussentijds zorgen wij ervoor dat u snel en voldoende voorschotten krijgt op de schadevergoeding. Hiermee kunt u de rekeningen betalen.

Wat is de maximale schadevergoeding na een verkeersongeval?

Ieder ongeluk en slachtoffer is uniek. Daarom moet iedere letselschadezaak individueel beoordeeld worden. Er zijn geen vaste bedragen per type letsel.
Wij geven graag een uitleg over de te claimen schadeposten. Deze treft u hier. Onze letselschade experts kunnen door goed naar uw verhaal te luisteren en de juiste vragen te stellen een inschatting maken of uw zaak kans van slagen heeft. Daarnaast kunnen zij een indicatie geven over de hoogte van uw schadevergoeding. Vertel ons uw verhaal en wij informeren u kosteloos.

In de praktijk worden bijna alle letselschadezaken die veroorzaakt zijn door een verkeersongeval afgewikkeld met de autoverzekeraar (WA verzekeraar) van de tegenpartij. Het is in het belang van de verzekeraar om een zo laag mogelijke schadevergoeding uit te keren. U heeft echter niet gevraagd om het verkeersongeval en het letsel en wilt natuurlijk krijgen waar u recht op heeft. Daarom is het verstandig om u te laten bijstaand door een ervaren letselschade expert van Empato die precies weet hoe u de maximale schadevergoeding ontvangt én zorgt dat u de beste begeleiding krijgt naar uw herstel. Wij gaan graag voor u de onderhandeling aan met de verzekeraar.

Bent u zelf betrokken geraakt bij een verkeersongeval en heeft u daarbij letsel opgelopen? Dan is er sprake van letselschade door een verkeersongeval. In dit geval heeft u mogelijk recht op een schadevergoeding. Vertel ons uw verhaal en wij nemen direct telefonisch contact met u op. Wij vertellen u dan meteen of u recht heeft op een schadevergoeding.

Empato Letselschade

Welke schadeposten kunnen geclaimd worden na een verkeersongeval?

Een verkeersongeval met letsel tot gevolg kan uw leven behoorlijk op zijn kop zetten. U wil dan weten welke schadeposten vergoed kunnen worden. U treft hier een overzicht van de meest voorkomende schadeposten. Wij kunnen deze schade voor u berekenen, bewijzen en claimen bij de tegenpartij. Dit is complex en vereist juridische kennis. Wij hebben hiermee veel ervaring en zijn hierin gespecialiseerd.

Aansprakelijkheid na een verkeersongeval

Er moet beoordeeld worden welke wettelijke verkeersregels en veiligheidsnormen er van toepassing zijn en welke partij deze regels en normen geschonden heeft en hiermee het ongeluk heeft veroorzaakt. Dit bepaalt wie er aansprakelijk is. Vervolgens moet de autoverzekeraar van de tegenpartij aansprakelijk gesteld worden. Het is erg belangrijk dat de verzekeraar van de tegenpartij de aansprakelijkheid erkent. Dit is nodig om uw schade vergoed te krijgen. Om de aansprakelijkheid erkent te krijgen heeft u juridische hulp nodig, zeker wanneer er ingewikkelde juridische discussies ontstaan. Daarom is het aan te raden om een letselschade expert in te schakelen. De letselschade experts van Empato weten precies hoe ze met succes de aansprakelijkheid erkend kunnen krijgen.

Tips voor letselschade claimen na een verkeersongeval

Wij hebben een aantal tips voor u. Door deze tips op te volgen verhoogt u de kans op een succesvolle en maximale schadeclaim.

 1. Vul samen met de tegenpartij het aanrijdingsformulier zo volledig mogelijk in. Vergeet niet de achterkant in te vullen en het formulier te ondertekenen. Onderteken het formulier alleen als u het eens bent met de ingevulde informatie. 
 2. Maak foto’s van de plaats van het ongeval, de verkeerssituatie en de betrokken voertuigen. 
 3. Noteer de namen, telefoonnummers, adresgegevens en emailadressen van eventuele getuigen. 
 4. Neem zo snel mogelijk contact op met uw huisarts. Ook als uw letsel en klachten mee lijken te vallen. Doe dit bij voorkeur direct na het ongeval. Dit is nodig om uw letsel te kunnen bewijzen. 
 5. Hou meteen een overzicht bij van alle kosten. Verzamel facturen en bonnetjes van de kosten en uitgaven die u maakt vanwege het ongeval. Dit is nodig om uw schade te kunnen bewijzen. 
 6. Neem de tijd om te herstellen en het ongeval te verwerken. 
 7. Meld het ongeval bij Empato. Ook als u weinig letsel en klachten heeft. Ga niet zelf onderhandelen met een verzekeraar of tegenpartij. Wij regelen alles kosteloos voor u en zijn hierin gespecialiseerd. U kunt zich hierdoor volledig op uw herstel richten.