Wanneer u bent aangereden op uw scooter, bromfiets of motor, kan dit behoorlijk letsel tot gevolg hebben. In dit geval is het verstandig een letselschade jurist van Empato in te schakelen die u informeert over uw rechten. In veel letselschade gevallen is er de mogelijkheid om een vergoeding voor het letsel te claimen. Empato neemt alle zorgen uit handen. Wij bieden slachtoffers onze juridische diensten 100% kosteloos aan.

Aansprakelijkheid bij bromfiets, scooter of motor ongeluk

Voor het succesvol indienen van een schadeclaim bij letselschade veroorzaakt door een bromfiets, scooter of motor ongeluk is het belangrijk om de aansprakelijkheid erkend te krijgen.

Bij een ongeval tussen een bromfiets, scooter of motor en een auto is de persoon die de verkeersregels en veiligheidsnormen heeft overtreden aansprakelijk. De automobilist of bestuurder zal meestal verzekerd zijn. Denk hierbij aan de Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering Motorvoertuigen (WAM verzekering) ook wel de autoverzekering genoemd. Als de automobilist of bestuurder niet verzekerd is kijk dan hier.

De tegenpartij kan ook een voetganger of fietser zijn. Als de fietser of voetganger de verkeersregels en veiligheidsnormen heeft overtreden dan kan uw schade mogelijk worden verhaald op de aansprakelijkheidsverzekering van de voetganger of fietser. Als de voetganger of fietser geen aansprakelijkheidsverzekering heeft dan moet de schade op de fietser of voetganger zelf worden verhaald.

Om de aansprakelijkheid erkent te krijgen heeft u juridische hulp nodig. Ook bij de onderhandelingen met de verzekeraar of tegenpartij over de hoogte van de schadevergoeding kunt u de hulp van een letselschade expert goed gebruiken. De verzekeraar of tegenpartij zal namelijk een zo laag mogelijke schadevergoeding aanbieden. Het is dus belangrijk om u te laten bijstaand door een ervaren letselschade expert die weet waar u recht op heeft.

Letselschade door scooter, bromfiets of motor ongeluk

Wanneer u bent aangereden op uw scooter, bromfiets of motor dan kan dit behoorlijk letsel tot gevolg hebben. In dit geval is het verstandig om een letselschade expert van Empato in te schakelen die u informeert over uw rechten. Vaak is het mogelijk om een schadevergoeding te claimen bij de tegenpartij. Empato neemt u al het werk uit handen. Wij bieden letselschadeslachtoffers onze juridische hulp altijd 100% kosteloos aan. U ontvangt nooit een factuur van ons. De aansprakelijke partij moet op grond van de wet uw schade en onze factuur betalen.

Geen helm op tijdens een verkeersongeval?

Als u geen helm op had tijdens een ongeluk op de scooter of motor dan kan dit tot gevolg hebben dat uw schade niet volledig vergoed zal worden. Bijvoorbeeld in het geval van opgelopen hoofdletsel dat voorkomen had kunnen worden met een helm. De aansprakelijkheid wordt dan bijvoorbeeld voor 75% erkend door de tegenpartij. Neem echter nooit direct genoegen met een lager percentage aansprakelijkheid. Laat dit altijd beoordelen door de letselschade experts van Empato.

Gevallen of uitgegleden met de motor, scooter of bromfiets?

Als u bent gevallen of uitgeleden zonder dat er iemand anders bij betrokken was dan spreekt men van een eenzijdig verkeersongeval. Soms is het mogelijk om uw schade te verhalen op uw eigen verzekering. Voor meer informatie klik hier.

Wat is verstandig om te doen als u betrokken bent geweest bij een bromfiets, scooter of motor ongeluk?

Bij Empato gaan wij altijd voor het maximale resultaat. Hieronder hebben wij een tips opgesomd die verstandig zijn om te doen nadat u betrokken bent geweest bij een bromfiets, scooter of motor ongeluk. Door deze tips op te volgen verhoogt u de kans op een succesvolle en maximale schadeclaim.

  1. Vul samen met de tegenpartij het aanrijdingsformulier zo volledig mogelijk in. Vergeet niet de achterkant in te vullen en het formulier te ondertekenen. Onderteken het formulier alleen als u het eens bent met de ingevulde informatie.
  2. Maak foto’s van de plaats van het ongeval, de verkeerssituatie en de eventuele betrokken voertuigen.
  3. Noteer de namen, telefoonnummers, adresgegevens en emailadressen van eventuele getuigen.
  4. Neem zo snel mogelijk contact op met uw huisarts. Ook als uw letsel en klachten mee lijken te vallen. Doe dit bij voorkeur direct na het ongeval. Dit is nodig om uw letsel te kunnen bewijzen.
  5. Hou meteen een overzicht bij van alle kosten. Verzamel facturen en bonnetjes van de kosten en uitgaven die u maakt vanwege het ongeval. Dit is nodig om uw schade te kunnen bewijzen.
  6. Neem de tijd om te herstellen en het ongeval te verwerken.
  7. Meld het ongeval bij Empato. Ook als u weinig letsel en klachten heeft. Ga niet zelf onderhandelen met een verzekeraar of tegenpartij. Wij regelen alles kosteloos voor u en zijn hierin gespecialiseerd. U kunt zich hierdoor volledig op uw herstel richten.