Letselschade voetganger

Heeft u als voetganger letsel opgelopen? Bent u als voetganger aangereden door een auto, vrachtwagen, motor of ander motorvoertuig? Dan heeft u in beginsel recht op een schadevergoeding.

Als voetganger aangereden?

Een voetganger is kwetsbaar in het verkeer. Helaas komt het nog te vaak voor dat voetgangers worden aangereden door een auto, motor, vrachtwagen of ander motorvoertuig. Iemand die letselschade heeft opgelopen als voetganger heeft in beginsel recht op een schadevergoeding. De materiële en immateriële schade moet vergoed worden. Empato helpt u altijd 100% kosteloos bij het claimen van de maximale schadevergoeding bij letselschade opgelopen als voetganger.

Heeft u letselschade opgelopen?

Wij verhalen uw letselschade kosteloos!

vertel direct uw verhaal

Aansprakelijkheid bij letsel als voetganger

De kans op letselschade is groot als u bent aangereden als voetganger. Als voetganger bent u een van de kwetsbaarste deelnemers aan het verkeer. Daarom heeft u als voetganger de zogenoemde ‘wettelijke bescherming’ van artikel 185 Wegenverkeerswet. Hierdoor heeft u bijna altijd recht op een schadevergoeding.

Het is van belang dat uw letsel en klachten door een arts worden vastgelegd in uw medisch dossier. Meld u zo snel mogelijk na het ongeval bij een arts. Uw letsel wordt gedocumenteerd als u zich meld bij de spoedeisende hulp van het ziekenhuis, wordt meegenomen door een ambulance of contact opneemt met uw huisarts. Vervolgens is het verstandig om juridische hulp in te schakelen bij het verhalen van uw letselschade. Wij kunnen ervoor zorgen dat u de beste begeleiding krijgt naar uw herstel én de maximale schadevergoeding ontvangt.

Artikel 185 Wegenverkeerswet

In artikel 185 Wegenverkeerswet is de wettelijke bescherming voor voetgangers geregeld. Een voetganger is kwetsbaar in het verkeer en heeft om die reden recht op een schadevergoeding als:

  • het ongeluk heeft plaats gevonden op de openbare weg en;
  • bij het ongeluk ook een motorvoertuig betrokken is geweest en;
  • er geen sprake is van overmacht.

Overmacht komt in de praktijk weinig voor. Bij overmacht moet u bijvoorbeeld denken aan een voetganger die opzettelijk het ongeval heeft veroorzaakt of zich extreem roekeloos heeft gedragen.

Slachtoffer jonger dan 14 jaar

Kinderen die jonger zijn dan 14 jaar krijgen 100% van hun schade vergoed. Ook als ze het ongeval zelf hebben veroorzaakt. 

Slachtoffer ouder dan 14 jaar

Een voetganger van 14 jaar of ouder heeft altijd recht op een minimale schadevergoeding van 50% van de totale schade. De overige 50% wordt als volgt bepaald: 

Stap 1. De Causale verdeling

De ernst van de verkeersfouten van de voetganger en bestuurder van het motorvoertuig worden tegen elkaar afgewogen. Welke fouten hebben het meest bijgedragen aan het ontstaan van het ongeval?

Stap 2. De billijkheidscorrectie

Er zijn verschillende factoren die hierbij meewegen. Bijvoorbeeld de ernst van het opgelopen letsel. Ernstiger letsel bij de voetganger kan het percentage van de aansprakelijkheid van de bestuurder van het motorvoertuig verhogen.

Welke schade wordt vergoed na een ongeval als voetganger?

Indien u bent aangereden als voetganger dan kunnen er veel schadeposten ontstaan. Dit kan gaan om materiële schade aan bijvoorbeeld kleding, inkomstenderving, huishoudelijke hulp kosten, medische kosten etc. U heeft ook altijd recht op een smartengeldvergoeding vanwege de pijn, het leed en verdriet. Bekijk hier de meest voorkomende schadeposten.

Letselschadevergoeding als voetganger

U hoeft zich niet te verdiepen in alle wetten en regels. Empato is hierin gespecialiseerd en helpt u altijd 100% kosteloos bij het verhalen van uw schade. De aansprakelijke partij moet op grond van de wet uw schade en onze factuur betalen. U ontvangt nooit een factuur van ons.

Neem contact met ons op en wij bespreken met u geheel vrijblijvend de mogelijkheden.