Letselschade fietsongeluk

Een fietser is kwetsbaar in het verkeer. Helaas komt het nog te vaak voor dat fietsers worden aangereden door een auto, motor, vrachtwagen of ander motorvoertuig. Iemand die letselschade heeft opgelopen bij een fietsongeval heeft in beginsel recht op een schadevergoeding. De materiële en immateriële schade moet vergoed worden. Empato helpt u altijd 100% kosteloos bij het claimen van de maximale schadevergoeding bij letselschade veroorzaakt door een fietsongeval.

Heeft u letselschade opgelopen?

Wij verhalen uw letselschade kosteloos!

vertel direct uw verhaal

Als fietser aangereden door een auto

De kans op letselschade na een aanrijding op de fiets is groot. De fietser is namelijk een van de kwetsbaarste deelnemers aan het verkeer. Daarom heeft u als fietser de zogenoemde ‘wettelijke bescherming’ van artikel 185 Wegenverkeerswet. Hierdoor heeft u bijna altijd recht op een schadevergoeding.

Het is van belang dat uw letsel en klachten door een arts worden vastgelegd in uw medisch dossier. Meld u zo snel mogelijk na het ongeval bij een arts. Uw letsel wordt gedocumenteerd als u zich meld bij de spoedeisende hulp van het ziekenhuis, wordt meegenomen door een ambulance of contact opneemt met uw huisarts. Vervolgens is het verstandig om juridische hulp in te schakelen bij het verhalen van uw letselschade. Wij kunnen ervoor zorgen dat u de beste begeleiding krijgt naar uw herstel én de maximale schadevergoeding ontvangt.

Artikel 185 Wegenverkeerswet

In artikel 185 Wegenverkeerswet is de wettelijke bescherming voor fietsers geregeld. Een fietser is kwetsbaar in het verkeer en heeft om die reden recht op een schadevergoeding als:

  • het ongeluk heeft plaats gevonden op de openbare weg en;
  • bij het ongeluk ook een motorvoertuig betrokken is geweest en;
  • er geen sprake is van overmacht.

Overmacht komt in de praktijk weinig voor. Bij overmacht moet u bijvoorbeeld denken aan een fietser die opzettelijk het ongeval heeft veroorzaakt of extreem roekeloos heeft gereden.

Slachtoffer jonger dan 14 jaar

Kinderen die jonger zijn dan 14 jaar krijgen bijna altijd 100% van hun schade vergoed. Ook als ze het ongeval zelf hebben veroorzaakt.

Slachtoffer ouder dan 14 jaar

Een fietser van 14 jaar of ouder heeft bijna altijd recht op een minimale schadevergoeding van 50% van de totale schade. Of de overige schade voor vergoeding in aanmerking komt zal als volgt worden bepaald:

Stap 1. De Causale verdeling

De ernst van de verkeersfouten van de fietser en bestuurder van het motorvoertuig worden tegen elkaar afgewogen. Welke fouten hebben het meest bijgedragen aan het ontstaan van het ongeval?

Stap 2. De billijkheidscorrectie

Er zijn verschillende factoren die hierbij meewegen. Bijvoorbeeld de ernst van het opgelopen letsel.  Ernstiger letsel bij de fietser kan het percentage van de aansprakelijkheid van de bestuurder van het motorvoertuig verhogen.

Welke schade wordt vergoed na een fietsongeluk?

Bij letselschade na een fietsongeval kunnen veel schadeposten ontstaan. Dit kan gaan om materiële schade aan de fiets of bijvoorbeeld kleding, inkomstenderving, huishoudelijke hulp kosten, medische kosten etc. U heeft ook altijd recht op een smartengeldvergoeding vanwege de pijn, het leed en verdriet. Bekijk hier de meest voorkomende schadeposten.

Letselschadevergoeding na fietsongeluk?

U hoeft zich niet te verdiepen in alle wetten en regels. Empato is hierin gespecialiseerd en helpt u altijd 100% kosteloos bij het verhalen van uw schade. De aansprakelijke partij moet op grond van de wet uw schade en onze factuur betalen. U ontvangt nooit een factuur van ons.

Neem contact met ons op en wij bespreken met u geheel vrijblijvend de mogelijkheden.