Wat is een whiplash?

Een whiplash kan opgelopen worden doordat het hoofd een zweepslag maakt en hard heen en weer wordt geslingerd. Uw hoofd heeft door een plotselinge impact een onverwachtse snelle beweging gemaakt, bijvoorbeeld naar voren of naar achteren. In de praktijk wordt er vaak een whiplash opgelopen bij een achterop aanrijding (kopstaart botsing) of kettingbotsing. De spieren, zenuwen en weefsels in de nek worden dan opgerekt. Na een aanrijding komt bij de meeste mensen veel adrenaline vrij. Hierdoor kan het zijn dat de whiplashklachten niet direct worden opgemerkt. Soms duurt het een aantal uur of enkele dagen na het ongeval voordat het slachtoffer de whiplash klachten begint te merken. Het is van belang dat deze klachten zo snel mogelijk worden gemeld bij een arts. Dit om bewijsproblemen te voorkomen als de schade verhaalbaar is.
Welke whiplash klachten zijn er?
Een whiplash kan veel klachten met zich meebrengen. Veel voorkomende whiplash klachten zijn:

 • (Chronische) pijn in de nek, schouders en rug;
 • (Chronische) hoofdpijn (vaak in het achterhoofd);
 • Beperkingen in het bewegen van het hoofd door een stijve nek;
 • Duizeligheid;
 • Concentratieproblemen;
 • Geheugenverlies / vergeetachtigheid;
 • Woordvindingproblemen;
 • Misselijkheid;
 • Vermoeidheid;
 • Stemmingswisselingen;
 • Snel geïrriteerd en opvliegerig;
 • Slaapproblemen;
 • Tintelingen in de handen;
 • Gevoeligheid voor licht, drukte en geluid;
 • Oorsuizen;

 

Heeft u letselschade opgelopen?

Wij verhalen uw letselschade kosteloos!

vertel direct uw verhaal

Hoe wordt een whiplash behandeld?

Veel whiplash slachtoffers melden zich als eerst bij hun huisarts. De behandeling die wordt voorgeschreven zal afhangen van de aard en de ernst van de whiplash klachten, de impact van de aanrijding en de uitkomst van het lichamelijk onderzoek.

Whiplash slachtoffers worden door hun huisarts soms doorverwezen naar het ziekenhuis voor het maken van röntgenfoto’s, CT-scans en/of MRI-scans. Dit om letsels van de wervels, bijvoorbeeld breuken of verplaatsingen uit te sluiten. Dit wordt bijvoorbeeld gedaan bij zware aanrijdingen met een hoge botsingsimpact (high impact aanrijdingen) waarbij de kans op dit soort letsel groter is.

De bovenstaande whiplash klachten, waarbij geen breuken of afwijkingen zichtbaar zijn, kunnen niet door middel van röntgenfoto’s, CT-scans en/of MRI-scans worden aangetoond. De klachten worden daarom ‘niet objectiveerbaar’ genoemd. Uit scans en foto’s blijken vaak geen afwijkingen maar de klachten zijn er wel degelijk.

Bij het onderzoek en behandeling van whiplashklachten kunnen verschillende medische specialisten betrokken zijn. Meestal zijn dit een neuroloog, orthopeed, revalidatiearts, fysiotherapeut, manueel therapeut en pijnarts.

Huisartsen adviseren meestal om enkele dagen/weken rust te houden en pijnstillers te nemen. Vaak wordt er medicatie voorgeschreven zoals: Paracetamol, Ibuprofen, Tramadol, Oxycodon etc. Hierdoor wordt de pijn en de klachten onderdrukt waardoor het whiplash slachtoffer gemakkelijker kan bewegen en slapen. Dit kan het herstel ten goede komen. Actief bewegen kan de kans op chronische klachten verminderen. Daarom wordt er tegenwoordig bijna nooit een nekkraag voorschreven.

Als klachten langer aanhouden dan wordt een whiplash slachtoffer vaak doorverwezen naar een fysiotherapeut. Fysiotherapie in de vorm van massages, oefentherapie en TENS (zwakke eclectische stroompjes door huid en zenuwen) zijn de belangrijkste onderdelen van de behandeling. Hiermee wordt geprobeerd om de spierspanning en stijfheid te verminderen en de beweeglijkheid van de nek te vergroten.

Wanneer dit onvoldoende resultaat oplevert en de klachten lang aanhouden (langer dan 3 maanden) dan kan een multidisciplinair traject worden overwogen waarbij een team van specialisten bestaande uit (onder andere) een revalidatiearts, ergotherapeut, psycholoog en (psychosomatisch) fysiotherapeut samenwerken aan een optimaal behandelplan.

 

Hoe ernstig is een whiplash?

Medische behandelaren noemen een whiplash ook wel (Whiplash Associated Disorder, hierna WAD) en hanteren 5 gradaties die zijn ingedeeld naar de aard en ernst van de klachten:
Graad / WAD 0: geen nekklachten, geen lichamelijke afwijkingen;
Graad / WAD 1: klachten van nekpijn, stijfheid en gevoeligheid, zonder lichamelijke afwijkingen;
Graad / WAD 2: nekklachten en neuromusculaire (zenuw en spier) afwijkingen;
Graad / WAD 3: nekklachten en neurologische afwijkingen (aandoeningen in de hersenen, het ruggenmerg en/of de zenuwbanen);
Graad / WAD 4: nekklachten met fractuur (breuk) of dislocatie (verschoven wervels).

Een whiplash met graad / WAD 3 of 4 is makkelijker te bewijzen. Dit omdat er afwijkingen te zien zullen zijn op röntgenfoto’s, CT-scans en/of MRI-scans. Bij een whiplash graad / WAD 0, 1 of 2 zijn er geen afwijkingen te zien op röntgenfoto’s, CT-scans en/of MRI-scans en zijn daarom moeilijker te bewijzen.

 

Hoe een Whiplash bewijzen?

Het is belangrijk om na een ongeval zo snel mogelijk contact op te nemen met uw huisarts en op het aanrijdingsformulier in te vullen dat u letsel heeft opgelopen. Van belang is dat uw whiplash klachten in uw medische dossier worden opgenomen. Dit om uw letsel te kunnen bewijzen in de letselschadezaak. Uw arts zal vragen hoe het ongeval is gebeurd en welke klachten en beperkingen u hierdoor ervaart. Ook zal uw arts mogelijk vragen of u deze klachten al had voor het ongeval. Indien dit het geval is dan kan dit tot grote discussies leiden in uw letselschadezaak. Immers alleen letsel en klachten die zijn ontstaan door het ongeval en waaruit schade ontstaat kan voor vergoeding in aanmerking komen.

Whiplash klachten van graad / WAD 1 en 2 kunnen niet door middel van röntgenfoto’s, CT-scans en/of MRI-scans worden aangetoond en zijn daarom ‘niet objectiveerbaar’. Dit maakt het bewijzen van dit letsel moeilijker dan bijvoorbeeld objectiveerbaar letsel zoals een gebroken arm. Een armbreuk zal namelijk blijken uit een röntgenfoto. Het aantonen van whiplashletsel WAD 1 en 2 kan als volgt worden aangetoond.

In medische zin valt dus niet (of slecht) aan te tonen dat er een causaal (oorzakelijk) verband is tussen het ongeval, letsel en de klachten en beperkingen die de schade veroorzaken. Rechters komen slachtoffers, bij hun juridische beoordeling, in zekere zin tegemoet voor wat betreft deze bewijsnood door onder andere te kijken naar de medische situatie van voor het ongeval en dit te vergelijken met de medische situatie na het ongeval.

Op grond van rechtspraak is bepaald dat er getoetst moet worden of de klachten reëel, niet ingebeeld, niet voorgewend en niet overdreven zijn. Als dit het geval is dan is er sprake van causaal verband tussen het ongeval en de niet objectiveerbare whiplash klachten. Dit zal moeten blijken uit de medische informatie zoals het huisartsenjournaal, verslaglegging van de fysiotherapeut, medische informatie van het ziekenhuis etc.

Daarnaast wordt er ook getoetst aan het plausibiliteitscriterium. Het klachtenpatroon van het whiplash slachtoffer moet, gelet op alle omstandigheden van het geval, plausibel zijn. Dit is zowel een medische als juridische beoordeling. Aan dit criterium is voldaan als:

 1. Aannemelijk is dat het ongeval tot dit soort klachten kan hebben geleid;
 2. Sprake is van een consistent, consequent en samenhangend klachtenpatroon en;
 3. Een alternatieve verklaring voor de gezondheidsklachten ontbreekt.

Laat u altijd bijstaan door een ervaren letselschade expert die weet hoe uw whiplashletsel aangetoond kan worden en deze discussies gevoerd moeten worden. Neem vrijblijvend contact met ons op voor kosteloos advies.

 

Hoe lang duurt een whiplash?

Het herstel van een whiplash is wisselend. Een groot deel van de mensen die een whiplashletsel oploopt geneest relatief snel, een ander deel heeft een langere genezingsduur en een klein deel blijft klachten houden. Als deze klachten lang of blijvend aanhouden dan kan het veel invloed hebben op het leven van een slachtoffer en het leven mogelijk ingrijpend veranderen. Het slachtoffer verkeert in een onzekere periode en wilt weten waar u aan toe bent. Een whiplash kan verschillen van aard:

 1. Acute klachten: vanaf het ongeval tot drie weken daarna
 2. Subacute klachten: vanaf drie weken tot drie maanden na het ongeval
 3. Langdurige klachten: langer dan drie maanden na het ongeval

 

Wat is de herstelperiode van een whiplash?

Jaarlijks lopen tussen de 15.000 en 30.000 mensen een whiplash op waarvan het merendeel is veroorzaakt door een verkeersongeval. Uit statistieken blijkt dat:

 • Ongeveer 50% van de whiplash slachtoffers na drie maanden weer volledig zijn herstel.
 • Ongeveer 90% van de whiplash slachtoffers binnen een jaar weer volledig zijn hersteld.
 • Bij ongeveer 10% van de whiplash slachtoffers de klachten en beperkingen blijvend van aard zijn.

 

Schadevergoeding claimen bij whiplash letsel

Als u een whiplash heeft opgelopen dan komt er veel op u af. Wij kunnen ervoor zorgen dat u de maximale schadevergoeding ontvangt bij whiplashletsel en de beste begeleiding krijgt bij uw herstel van het whiplashletsel. Door onze jarenlange ervaring met het begeleiden van whiplashslachtoffers weten wij welke discussies er kunnen ontstaan met verzekeraars en hoe deze met succes gevoerd moeten worden. Wij verhalen alle materiele en immateriële schade die veroorzaakt is door het whiplash letsel. U heeft ook recht op smartengeld vanwege de pijn, leed en verdriet dat het whiplashletsel heeft veroorzaakt.

 

Aansprakelijkheid bij whiplashletsel

Whiplash letsel wordt vaak veroorzaakt door een kettingbotsing of kopstaart botsing. Er zijn echter ook andere soorten (verkeers)ongevallen die een whiplash kunnen veroorzaken. Achterop aanrijdingen bij het wachten voor een verkeerslicht, rotonde of in een file komen in de praktijk het vaakst voor.

Er moet beoordeeld worden welke wettelijke verkeersregels en veiligheidsnormen er van toepassing zijn en welke partij deze regels en normen geschonden heeft en hiermee het ongeluk heeft veroorzaakt. Dit bepaalt wie er aansprakelijk is. Vaak is dit de auto die achterop is gereden, door rood reed, geen voorrang verleende, verkeerd inhaalde etc.

Vervolgens moet de autoverzekeraar van de veroorzaker aansprakelijk gesteld worden. Het is erg belangrijk dat de verzekeraar van de tegenpartij de aansprakelijkheid erkent. Dit is nodig om uw schade vergoed te krijgen. Om de aansprakelijkheid erkent te krijgen heeft u juridische hulp nodig, zeker wanneer er ingewikkelde juridische discussies ontstaan. Daarom is het aan te raden om een letselschade expert in te schakelen. De letselschade experts van Empato weten precies hoe ze met succes de aansprakelijkheid erkend kunnen krijgen in whiplash zaken.

 

Welke discussies zijn er bij een whiplash?

In letselschade zaken ontstaan er vaak veel discussies tussen letselschade experts, die het slachtoffer vertegenwoordigen en de aansprakelijke verzekeraar. Deze discussies zorgen ervoor dat whiplash slachtoffers zich niet gehoord voelen en het lijkt alsof hun verhaal niet wordt geloofd door de verzekeraar.

Hierna volgt een opsomming van de meest voorkomende discussies en verweren van verzekeraars:

 • een whiplash kan niet leiden tot langdurige klachten en beperkingen;
 • het (causaal) verband tussen het ongeval en de klachten en beperkingen wordt in twijfel getrokken;
 • een lage impact snelheid (aangetoond door delta V onderzoek) kan geen langdurige klachten, beperkingen en/of arbeidsongeschiktheid hebben veroorzaakt;
 • er is sprake van een geringe voertuigschade dus de whiplash gerelateerde klachten en beperkingen kunnen niet lang aanhouden en moeten beperkt zijn;
 • er wordt gezocht naar een alternatieve oorzaak dan het ongeval dat de klachten heeft veroorzaakt;
 • de klachten en beperkingen worden gebagatelliseerd waardoor er weinig schade zou zijn ontstaan;

Wij kunnen u kosteloos helpen bij het voeren van deze juridische discussies. Wij nemen u al het werk uit handen zodat u zich kunt richten op uw herstel. Neem vrijblijvend contact met ons op voor de mogelijkheden.

 

Wat is een Delta-V onderzoek?

Een Delta-V onderzoek is een onderzoek dat meestal wordt voorgesteld door een aansprakelijke verzekeraar. Het is een onderzoek dat ten doel heeft vast te stellen wat voor snelheidsverandering (delta-v) er is ontstaan tijdens een ongeval. De aansprakelijke verzekeraar hoopt aan te tonen dat er een lage botsimpact is geweest. Er wordt dan gesteld door de verzekeraar dat er bij een bepaalde (lage) Delta-v geen whiplash kan zijn ontstaan. De letselschade-experts van Empato Letselschade zijn ervaren en weten hoe ze om moeten gaan met discussies en voorstellen van verzekeraars in verband met Delta-V onderzoeken.

 

Smartengeld claimen na een whiplash

Smartengeld is een vergoeding voor immateriële schade: het leed, de pijn, het verdriet en de gederfde levensvreugde. Als de aansprakelijkheid voor het ongeval is erkend dan heeft u altijd recht op smartengeld. De hoogte van het smartengeld hangt af van veel factoren. Hierna wordt daar verder op ingegaan.

 

Voorbeelden smartengeld whiplash

De smartengeldvergoeding in whiplash zaken kunnen erg uiteen lopen. Hoe het smartengeld wordt bepaald leest u hier. Welke factoren de hoogte van het smartengeld bepalen leest u hier. Hierna volgen enkele voorbeelden van rechterlijke uitspraken waarbij smartengeld is toegekend door een rechter vanwege whiplashletsel. Van belang is dat het in deze voorbeelden alleen het smartengeld wordt vermeld. In deze zaken zijn naast het smartengeld ook nog andere schadeposten vergoed waardoor de totale schadevergoeding veel hoger was. Welke schadeposten allemaal geclaimd kunnen worden bij whiplash letsel treft u hier.

 

Smartengeld whiplash achterop aanrijding

Een software ontwerper is in de auto van achteren aangereden, waardoor hij een whiplash heeft opgelopen. De klachten zijn onder meer cognitieve functiestoornissen, verminderd korte-termijn-geheugen en concentratiezwakte. Ook heeft hij last van bewegingsbeperkingen van de nek- en halswervels. Er is een smartengeld vergoeding van €25.028 toegekend door de rechter.
Een business consultant heeft een whiplash opgelopen ten gevolge van een achterop aanrijding. Forse bewegingsbeperkingen van de halswervelkolom en schoudergewrichten. Klachten zijn onder meer hoofd- en nekpijn, problemen met bovenhands tillen, reiken, duwen en trekken, duizeligheidsklachten en lichte concentratie- en geheugenstoornissen. Ze heeft een bedrag van €12.942 aan smartengeld toegewezen gekregen door de rechter.

 

Smartengeld whiplash als passagier

Een zelfstandig ondernemer is als inzittende van een auto betrokken geraakt bij een ongeval. Hierbij heeft hij een whiplash opgelopen. Door het ongeval had hij onder meer bewegingsbeperking van de nek en de schouder. Hierdoor kon hij zijn hobby’s, hardlopen en zeilen niet meer beoefenen. De rechter heeft een smartengeldvergoeding toegekend van €13.337.

 

Smartengeld arbeidsongeschikt door whiplash

Een man is door een auto van achteren aangereden. Twee jaar eerder was hij ook aangereden. Ten gevolge van het eerste ongeval een whiplash opgelopen, die door de tweede aanrijding is verergerd. Bij de tweede aanrijding bovendien een hersenschudding opgelopen. Door het eerste ongeval was hij gedeeltelijk arbeidsongeschikt geworden, door het tweede 100% arbeidsongeschikt. De man kreeg een smartengeld vergoeding van €49.692 toegekend door de rechtbank.