Een werkgever is vaak aansprakelijk voor letsel opgelopen tijdens het werk. Uw werkgever heeft een verstrekkende zorgplicht. Zo moet uw werkgever:

  • waarschuwen voor specifieke gevaren op de werkvloer;
  • werkinstructies geven om veilig te kunnen werken;
  • toezien op de naleving van de veiligheidsinstructies (ook bij ervaren medewerkers die op de hoogte zijn van deze regels);
  • maatregelen treffen zodat er veilig gewerkt kan worden door bijvoorbeeld veiligheidsschoenen te verstrekken, afdekkapjes over gevaarlijke machines te plaatsen etc.
  • alle gevaren en risico’s van het betreffende werk in kaart laten brengen en een risico inventarisatie en evaluatie op laten stellen (RI&E).

Uw werkgever moet aantonen en bewijzen dat er is voldaan aan al deze verplichtingen die voortkomen uit de zorgplicht van de werkgever. Als uw werkgever niet kan aantonen dat er aan deze zorgplicht is voldaan dan is uw werkgever vaak aansprakelijk voor de letselschade die u heeft opgelopen tijdens de uitvoering van uw werk. De zorgplicht van de werkgever gaat dus erg ver en in veel gevallen is de werkgever aansprakelijk voor letsel opgelopen tijdens het werk. Wij kunnen snel voor u beoordelen of u recht heeft op een schadevergoeding en u een indicatie geven van de te claimen schadeposten en bedragen.