Naast de schade door de studievertraging kunnen ook de extra studiekosten worden verhaald op de aansprakelijke partij. U kunt hierbij denken aan:

  • een extra jaar collegegeld of schoolgeld;
  • aanschaf nieuwe studieboeken;
  • examenkosten;
  • extra reiskosten.

Uiteraard wordt van het slachtoffer verwacht dat die zich inspant om de studievertraging zo veel als mogelijk te beperken. Er rust een schadebeperkingsplicht op het slachtoffer. Indien redelijk en haalbaar kan er van het slachtoffer verwacht worden dat er online lessen en/of bijles gevolgd wordt of dat er gebruik gemaakt wordt van aangepast vervoer om lessen te kunnen blijven bijwonen.

Beëindiging studie door letsel

Als een slachtoffer langer dan een jaar studievertraging oploopt en er sprake is van blijvend letsel dan wordt er vaak onder begeleiding van een arbeidsdeskundige en/of onderwijsdeskundige gekeken naar een passende oplossing. U kunt hierbij denken aan:

  • een nieuw school of studiekeuze;
  • toekomst oriëntatie;
  • advisering over passend onderwijs;
  • aangepaste examentraining, huiswerkbegeleiding etc.

Als het slachtoffer een andere studiekeuze moet maken door het letsel dan kan dit tot gevolg hebben dat het slachtoffer in de toekomst minder inkomen zal gaan verdienen. Deze schade kan als verlies aan verdienvermogen worden verhaald op de aansprakelijke partij.

Een voorbeeld kan dit verduidelijken. Stel een tweedejaars MBO student makelaardij overkomt een ongeval met blijvend letsel en beperkingen aan zijn been. Hierdoor is het niet verstandig om zijn studie af te maken en makelaar te worden. Hij kan immers door zijn beenletsel geen rondleidingen geven in huizen en tuinen. Een onderwijsdeskundige kan het slachtoffer begeleiden naar een andere studie en baanperspectief. Als het slachtoffer hierdoor een lager salaris gaat verdienen dan dat hij/zij als makelaar zou hebben verdiend dan levert dit verhaalbare schade op.