Als u gewond bent geraakt door een ongeval dan komt er veel op u af. U heeft zich mogelijk ziekgemeld bij uw werk en kunt door uw verwondingen het huishouden niet meer (goed) doen. Denk hierbij aan alle huishoudelijke taken zoals boodschappen doen, stofzuigen, dweilen, ramen lappen, afstoffen en de vaat doen. Mogelijk nemen gezinsleden dit van u over of helpen familieleden, buren, kennissen of vrienden.

Als de aansprakelijkheid wordt erkend dan heeft u recht op een vergoeding voor huishoudelijke hulp. U moet dan uiteraard wel door uw letsel beperkt zijn in de uitvoering van uw huishoudelijke werkzaamheden. Wij kunnen u helpen om de vergoeding voor huishoudelijke hulp behoefte te claimen.

Kosten van een schoonmaakster claimen

Veel letselschadeslachtoffers huren niet direct na het ongeval een schoonmaakster in om de huishoudelijke taken over te nemen. Ze weten immers niet of de schade allemaal vergoed gaat worden. Vaak nemen gezinsleden, familie, vrienden, kennis en/of buren de huishoudelijke taken tijdelijk over. Wij kunnen op basis van de richtlijn Huishoudelijke Hulp van de Letselschade Raad een vergoeding voor u claimen voor uw huishoudelijke hulpbehoefte. U hoeft hiervoor dus geen schoonmaakster te hebben ingehuurd. Het gaat hierbij om uw behoefte voor huishoudelijke hulp.

Vergoeding voor huishoudelijke taken

Onderstaand treft u een tabel voor de huishoudelijke hulpvergoeding (richtlijn van het jaar 2022) voor de eerste drie maanden. Er wordt gekeken naar het aandeel van het slachtoffer in het huishouden voor het ongeval en de mate van beperking (zwaar of licht beperkt). Het aandeel wordt in een percentage van 0, 25, 50,75 of 100% uitgedrukt. Een alleenstaand slachtoffer die zwaar beperkt is door zijn letsel ontvangt dus €147 per week. Een slachtoffer die licht beperkt is, een tweepersoonshuishouden heeft en 50% van het huishoudelijke werk deed voor het ongeval ontvangt dus per week (50% van €98) €49 per week.

Normbedragen

Normbedragen huishoudelijke hulp per week

  • een week wordt gelijkgesteld aan zeven dagen

 

Licht beperkt tot matig beperkt*Zwaar beperkt*
Alleenstaande€ 74,-€ 147,-
Tweepersoonshuishouden€ 98,-€ 195,-
Gezin met inwonende kinderen jonger dan 5 jaar€ 184,-€ 367,-
Gezin met inwonende kinderen ouder dan 5 jaar€ 159,-€ 318,-

Uurtarief na de 3 maanden € 10,-

*) Het betreft hier de beperking van het vermogen tot het verrichten van huishoudelijke werkzaamheden.

Na de eerste drie maanden wordt een inschatting gemaakt van het aantal uren huishoudelijke hulp. Dus hoeveel uren aan huishoudelijke werkzaamheden kan het slachtoffer niet doen door het letsel.

Als er een schoonmaakster wordt ingehuurd dan worden de daadwerkelijk gemaakte kosten geclaimd. Als familie en vrienden de huishoudelijke taken blijven overnemen dan kan het mantelzorgtarief van €10 per uur (dat de richtlijn van de letselschaderaad voorschrijft) worden geclaimd.