Door het letsel dat u heeft opgelopen kunt u niet werken. Dit kan tijdelijk zijn of langer duren. Het inkomen dat u hierdoor misloopt wordt verlies aan verdienvermogen genoemd. Wij kunnen deze schade voor u verhalen. Ook andere schadeposten kunnen worden geclaimd zoals huishoudelijke hulp behoefte, medische kosten en smartengeld. U treft hier een overzicht van de meest voorkomende schadeposten.

Letselschade en vast contract

Als u een vast contract (onbepaalde tijd) heeft dan is uw werkgever bij arbeidsongeschiktheid verplicht om uw loon 2 jaar door te betalen. In uw arbeidsovereenkomst of de toepasselijke CAO staat waar u recht op heeft. Er zijn veel verschillende regelingen maar het salaris moet op grond van de wet minimaal voor 70% worden doorbetaald. Vaak wordt het salaris niet twee jaar lang 100% doorbetaald maar slechts voor een percentage van bijvoorbeeld 70%. Hierdoor heeft u inkomensschade.

Letselschade en tijdelijk contract

Als u een tijdelijk contact heeft dan is uw werkgever verplicht om uw loon door te betalen tot het einde van uw contact. Vervolgens kunt u in aanmerking komen voor een ziektewetuitkering. Uw werkgever moet dit in gang zetten door u ziek uit dienst te melden bij het UWV. Controleer altijd tijdig bij uw werkgever of u werkgever dit heeft geregeld met het UWV. De ziektewet uitkering loopt tot en met het tweede jaar van arbeidsongeschiktheid. Daarna komt u mogelijk in aanmerking voor een WIA uitkering.

Uitkering door letsel

Als uw letsel zodanig ernstig is dat u na twee jaar nog niet volledig aan het werk bent dan moet er een WIA uitkering worden aangevraagd. Er zijn twee soorten WIA uitkeringen: de WIA IVA uitkering (bij blijvende en volledige arbeidsongeschiktheid) en de WIA-WGA uitkering (gedeeltelijk arbeidsongeschiktheid of tijdelijk volledig arbeidsongeschikt).

Minder inkomen door letsel en arbeidsongeschiktheid?

Door uw arbeidsongeschiktheid kunt u inkomen mislopen. Denk hierbij aan:

  • toeslagen;
  • overuren;
  • salaris dat slechts voor een percentage wordt doorbetaald bij ziekte en arbeidsongeschiktheid (vaak slechts 70% waardoor u 30% salaris misloopt);
  • bonussen;
  • fooien;
  • inkomsten uit zwartwerk.

Empato letselschade kan u kosteloos helpen bij het in kaart brengen van uw gemiste inkomsten door uw arbeidsongeschiktheid. Wij verhalen al uw schade op de aansprakelijke partij. Vaak is dit de verzekeringsmaatschappij van de veroorzaker. Denk hierbij aan de autoverzekering van de veroorzaker van een verkeersongeval of de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering van uw werkgever. Neem vrijblijvend contact met ons op en wij vertellen u direct waar u recht op heeft.

Inkomen misgelopen door letsel?

De inkomensschade, ook wel verlies aan verdienvermogen genoemd, is verhaalbaar op de partij die aansprakelijk is voor uw letsel. Wij brengen al uw schade in kaart, waaronder uw misgelopen inkomsten. Uw inkomensschade kunnen wij berekenen op basis van uw arbeidsovereenkomst en recente loonstroken. Over de schadevergoeding voor het verlies aan verdienvermogen hoeft u geen inkomstenbelasting te betalen (Box 1).