Een hondenbeet komt helaas regelmatig voor en kan behoorlijk ernstig letsel veroorzaken. In de wet is bepaald dat als u letsel heeft opgelopen door de eigen energie van een hond de eigenaar/bezitter van de hond aansprakelijk is voor de door de hond aangerichte schade. Het gaat dus om de onberekenbare eigen gedraging van de hond.  

De aansprakelijkheid van de eigenaar/bezitter van de hond is een risicoaansprakelijkheid. Dit betekent dat de eigenaar/bezitter van de hond aansprakelijk is ook al heeft hij geen schuld heeft aan het ontstaan van de schade of kon hij dit voorkomen. Het enkele feit dat hij de bezitter of eigenaar is van de hond maakt hem aansprakelijk voor de door de hond veroorzaakte schade. 

Veel voorkomend letsel 

Als u door een hond gebeten bent dan zullen wij uw schade verhalen op de aansprakelijkheidsverzekeraar van de hond eigenaar. Als eigenaar van de hond geen aansprakelijkheidsverzekering heeft dan zal de eigenaar de schade zelf moeten betalen. Neem vrijblijvend contact met ons op en wij informeren u over de mogelijkheden.