Jaarlijks zijn er ongeveer 75.000 nieuwe letselschade slachtoffers. Ongeveer 90% van deze letselschadezaken worden binnen 2 jaar afgewikkeld. Als slachtoffer vraagt u zich misschien af waarom een letselschadezaak zo lang duurt. Hierna wordt dit uitgelegd.

In beginsel moet met de afwikkeling van een letselschadezaak worden afgewacht totdat er sprake is van een medische eindsituatie. Hiervan is sprake zodra het letselschadeslachtoffer weer volledig is hersteld of verbetering of verslechtering van de medische situatie van het slachtoffer op korte termijn niet meer valt te verwachten. Vaak is pas op dit moment goed te overzien wat de totale schade is. Als het slachtoffer blijvende klachten en beperkingen heeft dan moeten deze voor langere tijd stabiel zijn en het slachtoffer moet uitbehandeld zijn. Pas dan is er sprake van een medische eindsituatie en kan het letselschadezaak worden afgewikkeld.

De belangenbehartiger van het letselschadeslachtoffer zal in veel gevallen een medisch advies inwinnen om door een arts te laten bepalen of er sprake is van een medische eindsituatie. De medisch adviseur is een arts die de medische vragen in een letselschadezaak beantwoordt op basis van de medische informatie van alle medische behandelaren van het slachtoffer, de medische wetenschap en literatuur. De belangenbehartiger zal de medische informatie verzamelen en opvragen bij bijvoorbeeld het ziekenhuis, tandarts, huisarts en/of fysiotherapeut van het slachtoffer. Hiervoor tekent het slachtoffer een medische volmacht.

Voor de afwikkeling van de letselschadezaak moet dus medisch duidelijk zijn of de medische situatie van het slachtoffer in de toekomst nog kan verslechteren. Moet het slachtoffer in de toekomst nog medische behandelingen ondergaan? Worden de bestaande klachten en beperkingen in de toekomst erger? Zijn er nog andere behandelingen mogelijk? Dit zijn allemaal vragen die de medisch adviseur kan beantwoorden.

Als de situatie nog kan verslechteren dan wilt u dit voor de afwikkeling van de letselschadezaak weten zodat uw belangenbehartiger hiermee rekening kan houden bij de afwikkeling. Bijvoorbeeld door toekomstige schade alvast te berekenen of een voorbehoud op te nemen in een eventuele vaststellingsovereenkomst. Met een voorbehoud in de vaststellingsovereenkomst kan de letselschadezaak in de toekomst worden heropend als de medische situatie verslechtert waardoor er aanvullende schade ontstaat.