Als u een ongeval is overkomen waarbij u letsel heeft opgelopen dan kunt u door ons laten beoordelen of u recht heeft op een schadevergoeding. U ontvangt een schadevergoeding zodra de tegenpartij, vaak de verzekeraar van degene die het ongeval heeft veroorzaakt, de aansprakelijkheid heeft erkend en de omvang van de schade geheel of deels duidelijk is. Wij kunnen ervoor zorgen dat de aansprakelijkheid wordt erkend. Ook zullen wij dan voor u een voorschot op de schadevergoeding regelen.

Voorschotten op de schadevergoeding hoeft u niet terug te betalen of als inkomen (Box 1) op te geven bij de Belastingdienst. Een letselschadezaak wordt niet meteen afgewikkeld. De zaak wordt meestal pas afgewikkeld bij een medische eindsituatie. Hiervan is sprake als u weer volledig bent hersteld of verbetering of verslechtering in de nabije toekomst niet valt te verwachten. Pas dan kan de totale schade worden overzien en berekend. In de tussentijd ontvangt u voorschotten op de schadevergoeding. Bij de eindafwikkeling ontvangt u een smartengeldvergoeding. Dit is voor al de pijn, leed en gederfde levensvreugde dat het letsel heeft veroorzaakt.